مشخصات آگهی دهنده

درمان چاقي و لاغري
2213458-0321
5000
1397-01-21
1397-02-20
1005 بار
10087990
شهرضا

درمان چاقي و لاغري

درمان چاقي و لاغري

معالجه تلفني با طب بوعلي (كاملا" غذايي گياهي)
ميگرن و انواع سردردها- معده- روده- كليه- مثانه- كبد - كمبود پلاكت- كم خوني- خستگيهاي روحي و جسمي – گرفتگيهاي عروقي - چاقي و لاغري- زنان - ناراحتيهاي پوستي- خارش بدن - ناراحتيهاي خوني مانند ( فشار خون -چربي خون- تريگليسيريد- كلسترل- اوره- اسيد اوريك- كراتينين).
اگربيماريهاي ديگري داريد تماس بگيريد.
محمد رسولي با 37 سا ل تجربه و تحقيق با طب بوعلي – حكيم مومن – مر حوم سقا باشي –عطار و طب سنتي .
تلفن: 2213458-0321
همراه: 09353005242
شماره حساب سيبا بانك ملي : ( 0101853930006)
به نام : محمد رسولي زارع فرد
ويزيت هر جلسه 10000 تومان

روش كار ما: بيمار ابتدا با تلفن با ما تما س گرفته و در باره بيما ريش با ما صحبت مي كند و بعد مبلغ را به حساب ريخته و شماره فيش با نكي را به ما داده وما به او وقت مي دهيم و ا و در وقت تعين شده با ما تما س مي گيرد و20 الي 30 دقيقه از بيمار سئوا ل مي كنيم تا علت بيماري مشخص شود سپس 20 الي 30 دقيقه طول مي كشد تا بيمار نسخه غذايي گياهي خود را يادداشت نمايد سپس آنها را تهيه نموده و طبق د ستور مصرف مي نمايد در ضمن در طول مدتي كه بيمار تحت درمان مي باشد مي تواند اگرمشكلي داشته باشد تما س گرفته و سئوال نما يد.
دوره درمان به نسبت بيما ري از 10 روز الي 20 روز مي باشد .

کلمات کلیدی :
  • درمان چاقي و لاغري
  • گزارش تخلف

    نظرات

    ثبت نظر جدید